PYXIDA%20MAGAZINE%20%202%20creat%20LOGO%

Σύνδρομο BURN OUT


Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης ορίζεται ως η μη ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέλθει στο συναισθηματικό στρες στην εργασία, η οποία προέρχεται από παρατεταμένη χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων, που οδηγούν στα συναισθήματα της αποτυχίας και της εξάντλησης.

 • Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης άρχισε να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και αποκτά τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επιδρά στο άτομο, στον οργανισμό και γενικότερα στην παραγωγή και στην οικονομία.

 • Αναφέρεται πρώτη φορά από τον Freudeburger to 1974.

 • Ο αγγλικός όρος «Burn out» σημαίνει «αναλώνομαι προοδευτικά εκ των έσω μέχρι του σημείου της απανθράκωσης».


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ


Σωματικά συμπτώματα

Μυϊκοί πόνοι/υπερένταση

Σωματική εξάντληση

Διαταραχές ύπνου/διατροφής

Σεξουαλική δυσλειτουργία

Πονοκέφαλοι

Γαστρεντερικά προβλήματα

Αυξημένη αρτηριακή πίεση

Αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, σακχάρου
Ψυχολογικά συμπτώματα

Άγχος, κατάθλιψη, ανία

Εκνευρισμός, θυμός, σύγχυση, ευερεθιστότητα

Αίσθηση ματαιότητας

Αισθήματα ανεπάρκειας, αποτυχίας, ενοχής

Ανησυχία, αποθάρρυνση

Συχνές αλλαγές στη διάθεση, κυνισμός

Μειωμένη αυτοεκτίμηση

Καχυποψία, ανησυχία για το μέλλον


Συμπεριφορικά συμπτώματα

Συναισθηματικές εκρήξεις

Ανικανότητα συγκέντρωσης

Παραίτηση, συχνές απουσίες

Έλλειψη ενδιαφέροντος στην εργασία, χαμηλή απόδοση

Έλλειψη ενθουσιασμού, νωθρότητα

Προβλήματα επικοινωνίας-συγκρούσεις

Αποφυγή υπευθυνότητας, ροπή σε ατυχήματα

Αυξημένη χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών


ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ


Εργασιακοί

Εντατική εργασία/ Εξαντλητικό ωράριο Ελλιπής στελέχωση/ Χαμηλοί μισθοί

Ασαφής καθορισμός ρόλων-αρμοδιοτήτων Προβλήματα επικοινωνίας-συγκρούσεις

Αυταρχική διοίκηση Έλλειψη ανατροφοδότησης

Ατομικοί

Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά Προσωπικότητα

Διαπροσωπικές σχέσεις Ουτοπιστικές προσδοκίες/πεποιθήσεις

Υπερβολική αφοσίωση στη δουλειά Δυσκολία αντιμετώπισης της αποτυχίας


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 • Η εργασία σε μια δεύτερη απασχόληση

 • Ο βαθμός της εκπαίδευσης/ η εμπειρία

 • Ο αποκεντρωμένος τρόπος της διοίκησης

 • Η σωστή οργάνωση και διαχείριση

 • Ο σαφής καθορισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων

 • Η θετική ανατροφοδότηση

 • Η παροχή περισσότερης αυτονομίας

 • Οι καλές εργασιακές σχέσεις/ η αποτελεσματική ομαδική εργασία

 • Το υποστηρικτικό περιβάλλον/η προσαρμόσιμη ηγεσία

 • Η ψυχολογική υποστήριξη

 • Η βελτίωση της επικοινωνίας/ η διαχείριση των συγκρούσεων


ΠΡΟΛΗΨΗ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ


1) ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ


 • Η ανάπτυξη του προσωπικού ελέγχου, της ενεργούς συμμετοχής και της ευελιξίας

 • Η εκμάθηση των τεχνικών διαχείρισης των στρεσογόνων καταστάσεων

 • Ο προγραμματισμός κάποιου χρόνου αποσυμπίεσης (η ενασχόληση με κάποιο χόμπι)

 • Η υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής και του τρόπου ζωής

 • Ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και των προσδοκιών

 • Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του χρόνου και της εργασίας/ ο καθορισμός των προτεραιοτήτων

 • Η αποφυγή της συναισθηματικής εξάρτησης από την εργασία.

 • Η διάκριση μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής

 • Η αφιέρωση χρόνου στην οικογένεια και σε φίλους

2) ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 • Η αναγνώριση του προβλήματος.

 • Η βελτίωση των συνθηκών και της ασφάλειας της εργασίας.

 • Η λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

 • Η βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας.

 • Η προαγωγή της ψυχικής υγείας.

ΝΤΕΛΛΑ ΒΡΕΤΤΟΥ

Νοσηλεύτρια αναισθησιολογικού

Παίδων Πεντέλης