PYXIDA%20MAGAZINE%20%202%20creat%20LOGO%

Σχέσεις γονιών-παιδιών


Ανέκαθεν υπήρχε, με διαφορετικά βέβαια χαρακτηριστικά ανά περιόδους, το γνωστό μας

“χάσμα των γενεών”, η βαθειά αυτή αντίθεση στις αντιλήψεις μεταξύ νέων και

ηλικιωμένων. Η αντίθεση αυτή όταν αντιμετωπίστηκε με σωστό και εποικοδομητικό τρόπο,

έφερε σημαντική πρόοδο και εξέλιξη στην κοινωνία, ενώ όταν ξεπέρασε τα όρια της

συνεννόησης είχε καταστρεπτικές συνέπειες.

Ένα τέτοιο διαχρονικό φαινόμενο υπήρξε και υπάρχει και μέσα στην οικογένεια, ανάμεσα στους συντηρητικούς γονείς και στα παιδιά με τις φιλελεύθερες και επαναστατικές ιδέες τους.

Παλιότερα οι παραδοσιακές σχέσεις μέσα στην οικογένεια ήταν πιο σταθερές, χωρίς

αυτό να σημαίνει ότι ήταν πάντοτε και οι καλύτερες, αφού πολλές φορές βασιζόταν στον φόβο των παιδιών απέναντι στην παντοδυναμία των γονιών, οι οποίοι και καθόριζαν τα πάντα σε ό,τι αφορούσε τη ζωή τους, χωρίς καν τη δική τους άποψη.

Στις σημερινές συνθήκες οι οικογενειακές σχέσεις είναι πιο εύκολο να διαταραχθούν γι’ αυτό, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, οι αντιθέσεις αυτές μεταξύ γονιών και παιδιών πρέπει να γεφυρωθούν, με αμοιβαίες υποχωρήσεις, για μια σωστή συμβίωση και μια ομαλή πορεία της οικογένειας.


Σ’ αυτή την προσπάθεια ασφαλώς τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν οι γονείς, οι οποίοι με την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους για τη ζωή και την υπομονή τους, θα οδηγήσουν τους νέους στο σωστό δρόμο και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.

Αυτοί άλλωστε επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ζωής των παιδιών τους και αυτοί θα μεταλαμπαδεύσουν αξίες και ιδανικά για μια επιτυχημένη αντιμετώπιση των μελλοντικών τους προκλήσεων.

Η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι φροντισμένη και διαρκής, γιατί σήμερα τα παιδιά, για διάφορους λόγους, έχουν μεγαλύτερη τάση για απομάκρυνση από το σπίτι και για

παραβατική συμπεριφορά με φοβερές συνέπειες που οδηγούν ακόμα και στην αυτοκτονία.

Για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, βασικό χαρακτηριστικό είναι η διάθεση

περισσότερου χρόνου των γονιών για τα παιδιά τους, που θα έχει ως αποτέλεσμα και την καλύτερη μεταξύ τους συνεργασία. Όμως οι πολλές ώρες εργασίας και οι ποικίλες δραστηριότητες των γονιών, εντείνουν την ασυνεννοησία μέσα στο σπίτι. Πολλοί γονείς νομίζουν ότι θα αντικαταστήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα παιδιά τους αντικαθιστώντας την παρουσία τους με την εξασφάλιση περισσοτέρων υλικών αγαθών ή με την τηλεόραση και το διαδίκτυο, όπου οι νέοι κυριολεκτικά παραδίδονται στις διαθέσεις και αντιλήψεις ανεύθυνων προσώπων.

Θα πρέπει οι γονείς να δείξουν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους για τις πρωτοβουλίες τους και να τις ενθαρρύνουν, όταν χρειάζεται, με ταυτόχρονη όμως διακριτική παρακολούθηση ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες.

Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στους γονείς και να τους εκμυστηρευθούν τις ανάγκες και τα προβλήματα τους.

Απαραίτητος είναι και ο αμοιβαίος σεβασμός των δύο πλευρών και ιδιαίτερα από τους

γονείς, οι οποίοι πολλές φορές θέλουν να επιβάλλουν τις απόψεις τους χωρίς τον

απαραίτητο διάλογο. Είναι άλλωστε συχνό το φαινόμενο οι γονείς να θέλουν να

περιορίσουν τις προσδοκίες των παιδιών πιέζοντάς τα να πραγματοποιήσουν ό,τι αυτοί δεν πέτυχαν στη ζωή τους.

Οι γονείς επίσης πρέπει να κατανοήσουν ότι κάθε παιδί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι μοναδικό και δεν πρέπει να το ταυτίζουν με τα αδέρφια του ή και με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, αλλά να το αφήσουν να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες. Βέβαια είναι αυτονόητη η αποφυγή οποιασδήποτε λεκτικής, σωματικής και ψυχολογικής βίας, οι οποίες θα πλήξουν ανεπανόρθωτα και για όλη τους τη ζωή τα παιδιά.

Αλλά και τα παιδιά έχουν και αυτά τις όποιες ευθύνες τους, στο μέτρο που τους αναλογεί.

Πολλές φορές διεκδικούν πράγματα που δεν τους ανήκουν για να μην υστερούν, όπως ισχυρίζονται, από δραστηριότητες άλλων συνομηλίκων τους. Μεταφέρουν, μέσα στην οικογένεια, κακές και επιζήμιες νοοτροπίες, τις οποίες οικειοποιήθηκαν από τις “παρέες τους” με αποτέλεσμα να διαταράσσουν την οικογενειακή γαλήνη.

Κρατούν πολύ υψηλούς τόνους στις διαφοροποιήσεις με τους γονείς τους, αν και γνωρίζουν ότι οι προθέσεις τους έχουν πάντα κίνητρο το καλό τους. Όλα αυτά πρέπει να προσεχθούν περισσότερο και να μην αφεθούν στην τύχη τους.

Σημαντικός αρωγός στην δύσκολη και πολύπλευρη επίλυση των διαφορών μεταξύ γονιών και παιδιών είναι αναμφισβήτητα το σχολείο.

Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των δασκάλων, που είναι υπεύθυνοι για τη σωστή μαθησιακά διαδικασία και των γονιών, που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος για την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η προσπάθεια συνεπώς της γεφύρωσης των σημαντικών αντιθέσεων μεταξύ των γονιών και των παιδιών πρέπει μετ’ επιτάσεως να γίνει άμεσα πριν αυτές πάρουν μεγάλες διαστάσεις, γιατί τότε θα είναι πλέον αργά.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ

Ξενόγλωσσο Κέντρο Σπουδών