PYXIDA%20MAGAZINE%20%202%20creat%20LOGO%

Σύγχρονες Απεικονιστικές Μέθοδοι για τον καρκίνο του μαστού


Οι διάφορες μορφές καρκίνου


Ο καρκίνος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σημερινής εποχής και πραγματικότητας. Στατιστικά, στην χώρα μας οι άντρες εμφανίζουν συχνά μορφές καρκίνου όπως, ο καρκίνος του πνεύμονα, του προστάτη και του παχέος εντέρου, κατά σειρά συχνότητας, ενώ οι γυναίκες συνηθίζουν να εκδηλώνουν διαφορετικές καρκινικές μορφές, όπως ο καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα και του παχέος εντέρου, επίσης κατά σειρά συχνότητας.


Ο καρκίνος του μαστού


Στην Ελλάδα αναφέρονται περίπου 6.000 νέες περιπτώσεις ανά έτος, ενώ παγκόσμια αναφέρεται πως 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή της ζωής της. Ο καρκίνος του μαστού παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση της συχνότητας του αλλά η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, τις τελευταίες δεκαετίες, μας δίνει την δυνατότητα ανεύρεσης του σε πολύ πρώιμο στάδιο, με πρώτο πυλώνα του προληπτικού ελέγχου τη μαστογραφία σε ασυμπτωματικές γυναίκες .


Η μαστογραφία


Η μαστογραφία είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί, πρέπει και χρησιμοποιείται στον έλεγχο των γυναικών, πρωτίστως λόγω του χαμηλού κόστους της συγκριτικά με άλλες νεότερες μεθόδους. Η δόση ακτινοβολίας σε κάθε μαστό με τα σύγχρονα μέσα είναι πολύ μικρή, συγκριτικά με τα οφέλη που προσφέρει η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου. Η ψηφιακή μαστογραφία έχει ακόμα χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας σε σχέση με τη συμβατικής μαστογραφία, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, ανάκλησης δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής συστήματος αυτόματης ανίχνευσης και διάγνωσης αλλοιώσεων με υπολογιστή και η τηλεμαστογραφία.

Εξέλιξη της ψηφιακής μαστογραφίας είναι η ψηφιακή τομοσύνθεση που είναι μια τρισδιάστατη (3D) τεχνολογία απεικόνισης του μαστού, η οποία βασίζεται στην υπό διαφορετικές γωνίες λήψη πολλών εικόνων ενός σταθερά συμπιεσμένου μαστού κατά τη διάρκεια μίας μικρής σάρωσης.


Σύγχρονοι μέθοδοι απεικόνισης

  1. Νέα μέθοδος επίσης αποτελεί και η γνωστή στη βιβλιογραφία ως Contrast Enhanced Spectral Mammography, ή στα ελληνικά Μαστογραφία με σκιαγραφικό, με την οποία επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Με αυτή τη μέθοδο, επιτυγχάνεται η ανάδειξη πολυεστιακών ή πολυκεντρικών καρκίνων στο μαστό και στη συνέχεια, γίνεται η διερεύνηση των ύποπτων ευρημάτων και η τροποποίηση σχεδιασμού χειρουργικής επέμβασης ενώ αποφεύγονται άσκοπες βιοψίες του μαστού και άσκοπα χειρουργεία. Ακόμη, αρκετά συχνά γυναίκες με ύποπτο εύρημα στη μαστογραφία, «αθωώνονται». Η μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, ειδικότερα σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς, καθώς και σε νεότερες γυναίκες, στις μαστογραφίες των οποίων ο καρκίνος μπορεί να υποχωρήσει σε αρκετά υψηλά ποσοστά.

  2. Το υπερηχογράφημα μαστών (έγχρωμο και απλό), τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μια συμπληρωματική μέθοδο στη μαστογραφία, κυρίως λόγω των βελτιωμένων μηχανημάτων που προσφέρει (αυξημένη διακριτική ικανότητα), πάραυτα δεν αντικαθιστά την μαστογραφία.

  3. Η υπερηχογραφική ελαστογραφία συνιστά νεότερη μέθοδο απεικόνισης η οποία χαρακτηρίζει μια υπάρχουσα βλάβη με βάση τον βαθμό ελαστικότητάς της.

  4. Νεότερη μέθοδο υπερηχοτομογραφίας αποτελεί ο Αυτόματος Ογκομετρικός Υπερηχοτομογράφος (ABVS) o οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει την ακρίβεια στην ανίχνευση του καρκίνου σε πυκνό ιστό του μαστού με την διενέργεια της αυτόματης ογκομετρικής απεικόνισης μέσω των υπερήχων.

  5. Η μαγνητική μαστογραφία (MRI), ιδιαίτερα με χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, συνιστά μια εξαιρετική αλλά και ακριβής μέθοδο διότι δεν επιβαρύνει με ακτινοβολία την εξεταζόμενη, συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε νεαρές γυναίκες. Είναι δυνατόν να υπάρξουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, ενώ δεν είναι αξιόπιστη στην διαφοροδιάγνωση των αποτιτανώσεων.

  6. Τέλος, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET, Positron Emission Tomography) είναι μια διαγνωστική απεικονιστική μέθοδος που βασιζόμενη στον μεταβολισμό των καρκινικών κυττάρων αναγνωρίζει την ύπαρξη καρκίνου. Επίσης, η FDG-PET/CT είναι μία μέθοδος που επιτρέπει την απεικόνιση της PET και της CT σε μία εικόνα που έχει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, σε σχέση με κάθε μέθοδο ξεχωριστά και χρησιμοποιείται κυρίως για την σταδιοποίηση του καρκίνο του μαστού στους ασθενείς.

Οι περισσότερες από τις αναφερθείσες μεθόδους εκτελούνται ευρέως τόσο σε δημόσια νοσοκομεία (μαστογραφία-ψηφιακή μαστογραφία - ελαστογραφία - μαστογραφία με σκιαγραφικό) όσο και σε ιδιωτικά ιατρεία πλέον. Η μαστογραφία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού για όλες τις γυναίκες μετά τα 40 έτη και ο συμπληρωματικός έλεγχος με τις διάφορες προαναφερθείσες μεθόδους αυξάνει τόσο την ανίχνευση προβλήματος σε πρώιμο στάδιο, όσο και την καλύτερη πορεία της νόσου.


ΘΕΩΝΗ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης ΕΠΙΜ. Β’ ΕΣΥ